Available courses

En aquest curs es proposa diferents recursos, tant reflexius, com d'observació com pràctics per visibilitzar en un primer moment i normalitzar la diversitat afectivo-social que ja és detectable, a vegades, a aquestes primeres edats.

En aquest curs s'adquireix i s'aprèn a  aplicar un gran ventall de recursos engrescadors per ensenyar anglès a educació infantil.

En aquest curs es treballen un conjunt d'activitats de treballs manuals que es poden realitzar amb nens i nenes d'Educació Infantil.

En aquest curs treballarem: 

la castanyada, Santa Cecília, Santa Llúcia, Nadal, Dia de la Pau, Cap d'any xinès, Carnestoltes i la Vella Quaresma, Ramadà, Dia de la dona, Sant Jordi, Sant Joan, Festes locals...

Reflexions, recursos, activitats, hàbits a millorar, etc. Tot això i més trobareu a aquest curset, amb la intenció de millorar la coeducació a l'etapa 0-6 anys.